מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 58% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪600.

חלק ראשון

אינטגרלים כפולים (שיעור חינם)

לצפייה

11 שאלות ממבחנים, הצבה פולרית (אליפטית, מוזז, מוכללות). חישוב: שטח תחום מישורי, מסת תחום מישורי

8 שעות ו-23 דקות

חלק שני

אינטגרלים משולשים

הוספה לסל: ₪100

12 שאלות ממבחנים, הצבה גלילית, הצבה כדורית, חישוב נפח גוף ומסת גוף

9 שעות ו-36 דקות

חלק שלישי

אינטגרל קווי סוג ראשון

הוספה לסל: ₪100

10 שאלות ממבחנים, פרמטריזציה של עקום במישור ובמרחב, חישוב אורך עקום ומסת עקום

4 שעות ו-21 דקות

חלק רביעי

אינטגרל קווי סוג שני

הוספה לסל: ₪100

14 שאלות ממבחנים, שדה משמר ופונקציית הפוטנציאל, משפט גרין, חישוב ישיר, חישוב עבודה של שדה לאורך מסלול

10 שעות ו-25 דקות

חלק חמישי

אינטגרל משטחי סוג ראשון

הוספה לסל: ₪100

8 שאלות ממבחנים, אופן הגדרת משטח, הצבה פרמטרית למשטחים, חישוב שטח מעטפת ומסת מעטפת

6 שעות ו-29 דקות

חלק שישי

אינטגרל משטחי סוג שני

הוספה לסל: ₪100

11 שאלות ממבחנים, משפט גאוס (משפט הדיברגנץ'), חישוב ישיר, חישוב שטף של שדה דרך משטח

13 שעות ו-19 דקות

חלק שביעי

אינטגרל קווי סוג שני במרחב

הוספה לסל: ₪100

14 שאלות ממבחנים, שדה משמר ופונקציית הפוטנציאל, משפט סטוקס, חישוב ישיר, חישוב עבודה של שדה לאורך מסלול

8 שעות ו-16 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
אוהד מדמון
מספר השיעורים: 6 שיעורים
אורך הקורס: 52 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום