מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 50% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪500.

חלק ראשון

מרחבים וקטורים - הקדמה ושלבי עבודה

לצפייה

מבוא והגדרות, טבלאות התמצאות לסוגי המרחבים השונים. הצגת שלבי עבודה להקניית הרגלים נכונים להתמודדות עם שאלות ומימוש שלבי עבודה על 7 דוגמאות שונות

5 שעות ו-39 דקות

כל מה שצריך לדעת למבחן על מרחבים וקטורים

הוספה לסל: ₪80

הצגת סדרי הפעולות (האלגורתמים) לפתרון שאלות לפי תתי נושאים (סעיפים שונים במבחן). מימוש הסד"פים על דוגמאות שונות להבנתם. מציאת משוואות לפרישה, מערכת משוואות לא הומוגנית, הוכחת תת-מרחב המוצג כפרישה, הפרכת תת-מרחב, מציאת בסיס ומימד, בדיקת שייכות והכלות, בדיקת שיוויון בין מרחבים, חיבור וחיתוך מרחבים, מציאת משלים לתת-מרחב

5 שעות ו-29 דקות

מרחבים וקטורים - שאלות ממבחנים

הוספה לסל: ₪50

מגוון שאלות ממבחנים בנושא מרחבים וקטורים. הפתרונות מבוססות על שלבי העבודה וסדרי הפעולות שהוצגו בשיעורים הקודמים

6 שעות ו-46 דקות

חלק שני

העתקות לינאריות - הקדמה ושלבי עבודה

הוספה לסל: ₪50

הקדמה, העתקות מיוחדות, שלב עבודה להעתקות והצגת דוגמאות למימוש שלבי העבודה

4 שעות ו-5 דקות

כל מי שצריך לדעת למבחן על העתקות לינאריות

הוספה לסל: ₪80

הצגת סדרי הפעולות (האלגורתמים) לפתרון שאלות לפי תתי נושאים (סעיפים שונים במבחן). מימוש הסד"פים על דוגמאות שונות להבנתם. מציאת נוסחה מפורשת, הוכחת העתקה לינארית, הוכחת העתקה לא לינארית, מציאת מטריצה מייצגת, מטריצה מייצגת של אופרטור הזהות (מעבר בין בסיסים), נוסחה לשינוי בסיסים במטריצה מייצגת, מציאת גרעין ותמונה, הרכבות והפיכות, מציאת העתקה

11 שעות ו-18 דקות

העתקות לינאריות - שאלות ממבחנים

הוספה לסל: ₪50

מגוון שאלות ממבחנים בנושא העתקות ליניאריות הפתרונות מבוססות על שלבי העבודה וסדרי הפעולות שהוצגו בשיעורים הקודמים

6 שעות ו-39 דקות

חלק שלישי

כל מה שצריך לדעת למבחן על מרחבים עצמיים (לכסונים)

הוספה לסל: ₪70

הצגת סדרי הפעולות (האלגורתמים) לפתרון שאלות לפי תתי נושאים (סעיפים שונים במבחן). מימוש הסד"פים על דוגמאות שונות להבנתם. לכסון בשיטת הניחוש, לכסון לפי הגדרה, פולינום אופייני, פתרון משוואות וחזקות גבוהות, מטריצות דומות, לכסון תלוי פרמטר

8 שעות ו-36 דקות

מרחבים עצמיים (לכסונים) - שאלות ממבחנים

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות ממבחנים בנושא מרחבים עצמיים (לכסונים). הפתרונות מבוססות על שלבי העבודה וסדרי הפעולות שהוצגו בשיעורים הקודמים

8 שעות ו-21 דקות

חלק רביעי

כל מה שצריך לדעת למבחן על מכפלות פנימיות

הוספה לסל: ₪40

הצגת סדרי הפעולות (האלגורתמים) לפתרון שאלות לפי תתי נושאים (סעיפים שונים במבחן). מימוש הסד"פים על דוגמאות שונות להבנתם. הוכחת מ"פ, משלים אורתוגונלי, מציאת בסיס אורתוגונאלי, מציאת היטל

4 שעות ו-27 דקות

מכפלות פנימיות - שאלות ממבחנים

הוספה לסל: ₪50

מגוון שאלות ממבחנים בנושא מכפלות פנימיות. הפתרונות מבוססות על שלבי העבודה וסדרי הפעולות שהוצגו בשיעורים הקודמים

5 שעות ו-34 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
אוהד מדמון
מספר השיעורים: 9 שיעורים
אורך הקורס: 61 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום