מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 40% הנחה על כל השיעורים - ₪300 לרכישת כל הקורס במקום ₪500.

חלק ראשון

מפגש ראשון

הוספה לסל: ₪100

חזרה כללית על פקודות בקרה זרימה, פונקציות, הגדרת מילון ותרגול שאלות.

4 שעות ו-3 דקות

חלק שני

רקורסיה, סיבוכיות זמן ריצה, יעילות אלגוריתמים ותרגול שאלות.

3 שעות ו-9 דקות

חלק שלישי

מפגש שלישי

הוספה לסל: ₪100

תכנות מונחה עצמים ותרגול מגוון שאלות.

4 שעות ו-33 דקות

חלק רביעי

מפגש רביעי

הוספה לסל: ₪100

רקורסיה, סיבוכיות זמן ריצה, שיטת החצייה ותרגול מגוון שאלות.

3 שעות ו-45 דקות

חלק חמישי

מפגש חמישי

הוספה לסל: ₪100

ביטויי lambda ומטריצות כולל תרגול - בסוף השיעור השלמת הקלטה ממפגש רביעי.

3 שעות ו-53 דקות

מספר השיעורים: 5 שיעורים
אורך הקורס: 19 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום