מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 45% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪462.

חלק ראשון

מרתון חזרה על נושאים מתמטיקה א'

הוספה לסל: ₪90

מרתון חזרה על נושאים מממתטיקה א' (רציפות וגבולות) ועל נושא נגזרות שעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'

3 שעות ו-55 דקות

חלק שני

שיעור חזרה על חוקי לוגריתמים

הוספה לסל: ₪30

הפונקציה הלוגריתמית - הגדרה, תחום וטווח, גרף הפונקציה. בסיס הלוגריתם, השתנות הגרף כתלות בבסיס, הכלל הלוגריתמי, פתרון משוואה לוגריתמית, חוקי לוגריתמים ומגוון דוגמאות ותרגילים

שעה ו-39 דקות

חלק שלישי

גבול אוילר

הוספה לסל: ₪30

גבול אוילר והמספר e - תכונות, הגדרות, משפטים, שימושים ומגוון שאלות נוספות

שעתיים ו-13 דקות

חלק רביעי

נגזרות וגבולות בשיטת לופיטל (מרתון - מפגש ראשון)

הוספה לסל: ₪78

נגזרות, גבולות של פונקציות, תכונות הנגזרת

3 שעות ו-33 דקות

חלק חמישי

חקירת פונקציה (מרתון - מפגש שני)

הוספה לסל: ₪78

המשך תכונות הנגזרת, חקירת פונקציה

3 שעות ו-54 דקות

חלק שישי

אינטגרלים (מרתון - מפגש שלישי)

הוספה לסל: ₪78

אינטגרלים מסוימים, אינטגרלים לא מסוימים

5 שעות ו-21 דקות

חלק שביעי

פונקציות עם שני משתנים (מרתון - מפגש רביעי)

הוספה לסל: ₪78

פונקציות עם שני משתנים, בעיות מינימום מקסימום, כופלי לגרנז, פונקציות סתומות, פונקציות הומוגניות, כלל השרשרת, קווים שווי גובה, גבולות עם שני משתנים

4 שעות ו-45 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
חן הררי
מספר השיעורים: 7 שיעורים
אורך הקורס: 25 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום