מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 50% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪506.

חלק ראשון

מבוא לתורת הקבוצות

הוספה לסל: ₪30

הגדרות ומושגי יסוד, פעולות על קבוצות ודיאגרמת ון, קבוצות המספרים, קבוצות חסומות, מגוון דוגמאות ותרגילים

8 שעות ו-6 דקות

חלק שני

סדרות (שיעור חינם)

לצפייה

הגדרה של סדרה, חסימות, מונוטוניות, גבול של סדרה, משפטי יסוד בסדרות, אריתמטיקה של סדרות, שאיפה לאינסוף, משפטים נוספים בסדרות, שאלות ממבחני עבר ומספר שאלות נוספות

שעתיים ו-50 דקות

תרגול נוסף - סדרות

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על סדרות בדרגות קושי שונות

שעה ו-52 דקות

חלק שלישי

הגדרת הפונקציה, מונוטוניות, חסימות, זוגיות, מחזוריות, פעולות על פונקציות, פונקציות אלמנטריות, קבוצות המספרים, פונקציה חד-חד-ערכית ועל, פונקציה הפיכה

7 שעות ו-44 דקות

תרגול נוסף - פונקציות

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על פונקציות בדרגות קושי שונות

8 שעות ו-21 דקות

חלק רביעי

גבול של פונקציה (שיעור חינם)

לצפייה

הגדרת הגבול, יחידות הגבול, אריתמטיקה, משפט הסנדביץ' וטכניקות לפתרון תרגילי גבול

3 שעות ו-20 דקות

תרגול נוסף - גבול של פונקציה

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על גבול של פונקציה בדרגות קושי שונות

שעתיים ו-28 דקות

חלק חמישי

גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף

הוספה לסל: ₪30

גבולות חד-צדדיים, גבול באינסוף, גבול אינסופי, גבול של מנת פולינומים, גבול של מנת פונקציות, משפט הפיצה, גבול אוילר

6 שעות ו-12 דקות

תרגול נוסף - גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על גבולות חד-צדדיים ושאיפה לאינסוף בדרגות קושי שונות

4 שעות ו-40 דקות

חלק שישי

הגדרת הרציפות, רציפות חד-צדדית ורציפות בקטע, אריתמטיקה של פונקציות רציפות, מיון סוגי אי-רציפות

3 שעות ו-58 דקות

תרגול נוסף - רציפות

יעלה בקרוב

מגוון שאלות על רציפות של פונקציה בדרגות קושי שונות

לא ידוע

חלק שביעי

משפט ערך הביניים

יעלה בקרוב

משפט ערך הביניים הפרטי והמוכלל, משפט נקודת השבת ומגוון שאלות ברמות קושי שונות

לא ידוע

חלק שמיני

נגזרות וגבולות בשיטת לופיטל (מרתון - מפגש ראשון)

הוספה לסל: ₪78

נגזרות, גבולות של פונקציות, תכונות הנגזרת

3 שעות ו-33 דקות

חלק תשיעי

חקירת פונקציה (מרתון - מפגש שני)

הוספה לסל: ₪78

המשך תכונות הנגזרת, חקירת פונקציה

3 שעות ו-54 דקות

חלק עשירי

מרתון סוף קורס - הכנה למבחן

הוספה לסל: ₪50

מרתון zoom עם תרגול של עשרות שאלות ממבחני עבר ומתן דגשים חשובים

17 שעות ו-16 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
חן הררי
מספר השיעורים: 13 שיעורים
אורך הקורס: 68 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום