פורומים
ראשיפורום כלכלהמחירים ב' - בן גוריון - פרק המונופול
אוקסנה
אוניברסיטת בן-גוריון
מחירים ב' - בן גוריון - פרק המונופול

שלום ניר 


יש לי שאלה לגבי נושא קטן שלימדת בפרק המונופול. 


במונופול מפלה מדרגה שלישית, אמרת שתנאי סדר שני זה שאחוז השינוי בעלות השולית גדול מאחוז השינוי בפדיון השולי וציירת שם גרף שמסביר ובו MC חותך את MR ב2 נקודות - אחת עליונה ואחת תחתונה. אמרת שהנקודה התחתונה היא רווח מקסימום. מה שלא היה לי ברור זה שבציור לא נראה כי בנקודת החיתוך הזאת אחוז השינוי בMC גדול מאחוז השינוי בMR אלא להפך. 


תוכל להבהיר את זה בבקשה ?


 


ניר חן
הטכניון

היי אוקסנה,

לא דיברתי על שיעור שינוי בהסבר שלי אלא על קצב השינוי. כלומר על הנגזרת.
הנגזרת שלי MC לפי Q צריכה להיות גדולה יותר מהנגזרת של MR לפי Q. 
רואים את זה בגרף ע"י כך שעקומת MC אופקית יותר מעקומת MR (העקומות יורדות משמאל לימין ולכן עקומה אופקית יותר = נגזרת גדולה יותר, כלומר פחות שלילית)


×