חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

חשבונאות לאומית + המודל הקנסיאני

אשמח אם תוכל לענות על השאלות הבאות:


1. פער דיפלציוני תמיד חיובי ופער אינפלציוני תמיד שלילי?


2. רק במצב של תעסוקה מלאה אין פער דיפלציוני/אינפלציוני?


3. ההנחה היא שההכנסה הפנויה ו-C0 הם גדולים או שווים לאפס?


4. כל הנטיות השוליות הן קבועות למעט הנש"צ שיכול גם לפחות?


5. איך יכול להיווצר ש"מ כאשר יש אבטלה במשק?


6. כשמבקשים למצוא את גודל התוצר - הכוונה לתוצר הריאלי?


חשבונאות לאומית:


7. רווחים = דיבידנד + רווחים שלא חולקו, או שהרווחים שווים רק לדיבידנד?


8. האם ריבית ותשלומי העברה גם נכללים בהוצאות הממשלה?


תודה רבה 

תגובות

היי מאי,

1) כן. כי פער דיפלציוני זה הקטנת ביקושים.
2) נכון.
3) גדולים מ-0 אלא אם נאמר אחרת בשאלה.
4) הכל יכול לפחות. תלוי בשאלה. לרוב, מניחים לינאריות.
5) אין קשר בין הדברים. שיווי משקל זה ביקוש שווה להיצע. יכול להיות שבשיווי משקל יש אבטלה.
6) במודל הקיינסיאני - כל הגדלים הם ריאליים. אז התשובה היא כן.
7) רווח כשמו הוא זה רווח = הכנסות פחות הוצאות. דיווידנד זה החלק ברווח שחולק לבעלים. השאר זה מס חברות ורווח שלא חולק.
8) ריבית ותשלומי העברה לא נכללים ב-G.