חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

מקרו כלכלה פרק 4 שאלה 6

אשמח למה אין בפתרון השאלה התייחסות להשוואה בין האם להשקיע את הכסף בבנק לבין להשקיע אותו בפרוייקט?


להבנתי החישוב האם להשקיע בפרוייקט הוא רק אם NPV>0 אבל ייתכן שהרווח שיהיה מהשקעת הכסף בבנק גם יהיה רווחי ואז צריך לבחור איפה יותר משתלם, לא?

תגובות

הכוונה היא לשאלה 6 בקובץ שאלות של "השקעות" בפרק 4

היי גלי,


כל העניין ב-NPV זה שהוא משווה ביחס לאלטרנטיביותה המניבות את שיעור הריבית (כי את מהוונת את התקבולים לפי שיעור הריבית).
אם NPV>0 זה אומר שהוא עדיף על האלטרנטיבה שמניבה את הריבית.

יכול להיות פרוייקט רווחי שבו NPV<0. כלומר, הוא רווחי חשבונאית אבל השקעה באלטרנטיבה המניבה ריבית משתלמת יותר.