חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

עלויות היצרן ועקומת ההיצע: שאלה מס' 2

נתון בשאלה שהעלות הכוללת הממוצעת היא 8 ש"ח ליחידה. האם זה לא אומר שATC הוא קו ישר כמו y=8? כנ"ל לגבי AVC בשאלה - אם מחשבים אותו הוא שווה 4. אני סימנתי את שניהם (AVC, ATC) כקו ישר, אבל בפתרון שלך הצגת את שניהם כעקומות "מחייכות".
אמנם הגעתי לתשובה הנכונה של השאלה, אבל אשמח שתאיר את עיני אם אני טועה בהבנה הגרפית של עקומות ATC ו-AVC.

תגובות

היי הראל,


אתה אכן טועה בהבנה הגרפית וגם בפירוש הנתון.
אם נתון שהעלות הכוללת הממוצעת שווה ל-8 ש"ח, זה אומר שבנקודה שבה הפירמה מייצרת העלות הכוללת הממוצעת היא 8 ש"ח.

אתה לא יכול להסיק מכך שלכל כמות העלות הכוללת הממוצעת היא 8 ש"ח ולכן אתה גם לא יכול להסיק שמדובר בקו ליניארי.