חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

מודל is lm

איך משפיע הציפיותשל הציםור לפיחות במטבע במודל is lm בשעח נייד ובשעח קבוע? 

תגובות

היי דור!

במבוא למאקרו למדנו שמשקילות הריבית העולמית צריך להתקיים:


forum image

לכן, ציפיות לפיחות מעלות את הריבית המקומית. ברמה הפרקטית, עקומת CM עולה למעלה בגובה הציפיות.

תודה