חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

חוברת ש"ב עם פתרונות + חוברות תרגול + מבחני עבר - אוניברסיטת בן גוריון (מבוא א)

סטודנטים ממוסדות אחרים - שימו לב שזה רלוונטי לבן גוריון בלבד