חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

השפעה על מדיניות פיסקאלית ומוניטארית

היי ניר, אם משק א' זהה למשק ב' , רק שבמשק ב' רגישות הביקוש לכסף ביחס לתוצר גדולה יותר , אז מדיניות פיסקאלית ומוניטארית אפקטיביות יותר במשק א', (אבל מדיניות מוניטארית במשק סגור לטווח ארוך אינה יעילה כי היא לא משפיעה על הגדלים הריאליים כי הגדלים הנומינליים גדלים באותו שיעור) אז  התשובה הנ"ל רלוונטית לטווח הקצר בלבד?

תגובות

היי שי,

אכן מדובר בט"ק בלבד. בט"א מדיניות מוניטרית היא חסרת משמעות.