חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

הקצאת עובדים

1. לימדת שיטה להקצאת עובדים: מקצים עובדים קודם למכונה שבה יהיה לעובד את התפוקה השולית הגבוהה ביותר. שיטה זו לא מתחשבת לדעתי בתפוקת העובד שאינו העובד הבא.
למשל בדוגמא הבאה לעולם לא נגיע להקצות את העובד השלישי לשדה א' למרות שזה יגדיל את התפוקה הכוללת.
סה"כ שלושה עובדים תפוקה שולית שדה א תפוקה שולית שדה ב
1                              1                        5
2                              2                        5
3                             70                       5
האם תמיד התפוקה השולית תקטן בשאלות מסוג זה?


2. בדוגמה בסרטון "שיווי משקל בשוק העבודה והקצאה לפי כוחות השוק ", סעיף ו' צריך לקבוע כמה עובדים ייקח כל בעל שדה.
ה-MP של העובד השלישי בשדה א' שווה ל- MP של העובד השני בשדה ב' ושווה גם לשכר שיווי המשקל.
למה שהעובד האחרון )הרביעי( יועסק דווקא בשדה א' ולא בשדה ב'? זה משפיע על הקצאת העובדים ועל התשובה לשאלה, אבל לא על התפוקה הכוללת.


3.בשאלה ממבחן בנושא עלויות היצרן ועקומת ההיצע צריך לקבוע האם הפירמה תייצא בטווח ארוך ובטווח קצר בכל מחיר של המוצר.


במקום לחשב את בכמות שתיוצר, ואת הרווח התפעולי והרווח הנקי עבור כל מחיר מוצר, בחרתי לחשב את ATC
ואת AVC עבור כל כמות ייצור והשותי את זה למחיר.


חוץ מההבדל בזמן שנדרש בין צורות הפתרון, האם יש הבדל מהותי ביניהן?

תגובות

היי עמרי,

1. לגבי השאלה על הקצאת העובדים - ראה מה עניתי לאופיר בפורום (שתי הודעות לפני ההודעה שלך). 

2. במקרה הזה העובד הרביעי יכול ללכת לשדה א' או לשדה ב'. שני הפתרונות נכונים באותה מידה (ולשם הבהרה, במבחן מזכות במלוא הניקוד).

3. אין הבדל מהותי בין שתי דרכי הפתרון. הן אותו דבר בדיוק.