חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

פונקציית ייצור והקצאת עובדים.

בדוגמא שהבאת בשיעור, עם ה5 מכונות מסוג ב' ו10 מסוג א', אתה מסביר שבכל שלב בהקצאת עובדים אנחנו נסתכל איזו מכונה מפיקה יותר ונחליט להביא למכונה שבשלב הנוכחי מפיקה יותר. לכן בהתחלה נבחר במכונה ב' שמפיקה 20 על העובד הראשון, ולא במכונה א' שמפיקה 15 על העובד הראשון.


אבל, זאת נראית שיטה מאוד קצרת רואי בנוגע להקצאת העובדים. כי ייתכן שהעובד השני במכונה א' יפיק 100 יחידות ואילו העובד השני בב' יפיק 25 יחידות. במקרה כזה, אם אנחנו צריכים להקצות 2 עובדים, לפי השיטה שתארת, נקצה את שנים למכונה ב, כי בכל שלב עדיף להקצות עובד לב' (שהתפוקה בעובד הראשון שלה היא 20, ובשני 25) מאשר לא' (שהתפוקה בעובד הראשון היא 15...). 


כלומר היה פוטנציאל להרוויח 115 אם שני העובדים היו הולכים לא', אבל אנחנו נרוויח רק 45, כי לא נרצה לשים אף פעם את העובד הראשון בא'. 

תגובות

היי אופיר,

המחשבה שלך נכונה ויפה. אתה רק מפספס פרט חשוב: פירמה לעולם לא תייצר בתחום שבו התפוקה השולית עולה (שזה בדיוק המקרה שתיארת). היא תמיד תייצר בתחום שבו התפוקה השולית פוחתת, לכן לא ייתכן שהתפוקה השולית של העובד השני "תקפוץ" ל-100, אלא התפוקה השולית של העובד השני צריכה להיות נמוכה יותר מהתפוקה השולית של העובד הראשון.


בשיעור הבא שזה "עלויות היצרן ועקומת ההיצע", אני מסביר לעומק למה לא ייתכן שפירמה תייצר בתחום שבו התפוקה השולית עולה, ואז תוכל להבין יותר טוב למה הדוגמא שנתת אינה אפשרית.

בדוגמא שהבאת בשיעור התפוקה השולית עולה...


העובד הראשון במכונה ב' עושה 20, והעובד השני 25...


כך גם במכונה א'. אז מה הכוונה שתפוקה שולית לא עולה?

היי אופיר,

התפוקה השולית יכולה לעלות, לא להשתנות וגם לרדת. אבל פירמה לעולם לא "תעצור" בתחום שבו התפוקה השולית עולה או לא משתנה. לכן, אם העובד הראשון מייצר 20 והעובד השני מייצר 25, לא ייתכן שהפירמה תיקח שני עובדים בלבד. היא תמשיך לקחת עוד עובדים עד אשר התפוקה השולית תרד.

ואם נחזור לדוגמא שאתה נתת:
נניח שבמכונה א' התפוקה השולית של העובד הראשון היא 20 ושהתפוקה השולית של העובד השני היא 10. במכונה ב' התפוקה השולית של העובד הראשון היא 15 ושל העובד השני היא 100. 
אם יש לך עובד אחד - ברור שתקצה אותו למכונה א'.
אם יש לך שני עובדים - ואתה מקצה עובד אחד למכונה א' ועובד אחד למכונה ב', אתה נמצא בתחום שבו התפוקה השולית עולה (כי התפוקה השולית של העובד השלישי היא 100, שזה יותר מהתפוקה השולית של העובד השני). לכן, לא ייתכן מצב שבו פירמה "תעצור" בנקודה הזו ותיקח 2 עובדים בלבד. 

אני חושב שכדאי לך לחכות לשיעור "עלויות היצרן ועקומת ההיצע" ואז לצפות בתוך השיעור הזה בנושא שנקרא "הקשר בין תפוקות לעלויות". בנושא הזה אתה תבין שלא ייתכן שהפירמה תייצר בתחום שבו התפוקה השולית עולה (אלא היא תמשיך לקחת עוד עובדים עד אשר התפוקה השולית תפחת).

אם לא תבין את הנקודה שרשמתי כאן לאחר שתצפה בשיעור, תרשום לי כאן ואשמח להסביר לך יותר לעומק.