חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

משק באבטלה

משק נמצא באבטלה והבנק המרכזי במשק שומר תמיד על שער ריבית קבוע. כעת מחליטה הממשלה להעלות את שכר העובדים בסקטור הציבורי ולממן על ידי מלווה מהציבור. כתוצאה מכך, גדל התוצר במשק.

א. אם המשק הוא פתוח עם שער חליפין קבוע, הגידול בתוצר יהיה רב יותר מאשר במשק סגור
ב. במשק סגור התוצר יגדל ביותר מאשר במשק פתוח עם שער חליפין קבוע
ג. השינוי בתוצר יהיה באותו גודל בין אם המשק הוא סגור או פתוח
ד. לא ניתן לדעת אם השינוי בתוצר במשק פתוח יהיה גדול או קטן יותר מאשר במשק סגור
ה. כל התשובות הנ"ל אינן נכונות

תגובות

הייבוא תלוי חיובית בתוצר, ולכן במשק פתוח המכפיל הקיינסיאני קטן יותר שזה אומר שגידול ב-G יגדיל את התוצר בפחות. הסברתי זאת בשיעור על מודל קיינסיאני במשק פתוח.