חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

שער ריבית במודל סולו

במבחני העבר שמתי לב להרבה שאלות בנוגע לשער הריבית במודל סולו, דבר שלא הוזכר באתר.
אשמח לדעת איך הוא נקבע במודל, תודה.

תגובות

לא עסקתם הזה במסגרת הקורס הזה.

אבל באופן כללי:
אם r=n, אנחנו נמצאים על כלל הזהב.

אם rn אנחנו משמאל לכלל הזהב (עודף תצרוכת)