חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

שאלה בנושא פונקציית הייצור והקצאת עובדים

בשאלה 2 בתרגול של פונק' הייצור נטען כי טענה שלוש היא נכונה (כאשר התפוקה הממוצעת פוחתת, גידול של פי 2 בכמות העובדים יגדיל את הכמות המיוצרת בפחות מפי 2.)


אך, היות ועקומת MPL יכולה להיות גם שלילית (לרדת מתחת לציר ה-X) יכול להיווצר מצב בו הגדלת העובדים פי 2 בהכרח לא תגדיל את הכמות המיוצרת בפחות מפי 2 אלא תקטין אותה.


תודה
אלעד

תגובות

עתה ראיתי שמדובר שם בעוקמת APL. אך עדיין אם, תיאוריטית, נמשיך אותה התפוקה עוללה להיות שלילית.
אלא אם כן אנו תמיד מניחים בצורה סוימה במדול הנחה סבירה שהיצרן לא יעסיק עובדים הפוגעים בתפוקתו.

היי אלעד,


אתה לא אמור להניח מקרה שבו התפוקה השולית יכולה להיות שלילית אלא אם מציינים זאת במפורש בשאלה.