חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

גמישות ההכנסה לעומת גמישות הביקוש

היי ניר


אתה יכול לחדד את הנושא של גמישות ההכנסה לעומת גמישות הביקוש? 


איך אני יודעת לקבוע לפי סוג מוצר למשל ניטרלי נורמלי נחות, מה יכולה להיות גמישות ההכנסה\גמישות הביקוש שלי?


 


(שואלת בהקשר לשאלה 5 מהשיוערי בית ע"מ 27)

תגובות

היי עינת,

אין קשר בין גמישות הביקוש ביחס למחיר המוצר לבין סוג המוצר (נורמלי, נחות או נייטרלי).
בהקשר לשאלה 5 - אם את רוצה להסיק מהי גמישות הביקוש ביחס למחיר, את צריכה לבדוק מה קורה להוצאה על המוצר כאשר המחיר עולה. אם עלייה במחיר מובילה לעלייה בהוצאה על המוצר --> ביקוש קשיח. ולהיפך.

לעומת זאת, יש קשר מאוד הדוק בין גמישות הביקוש ביחס להכנסה לבין סוג המוצר.
מוצר נורמלי --> גמישות ביקוש ביחס להכנסה גדולה מ-0
נחות --> קטנה מ-0
נייטרלי --> שווה ל-0

תיכנסי לשיעור "עקומת הביקוש" ולנושא "גמישויות נוספות". אני מסביר שם את הנושא בפירוט. בתרגול באותו שיעור יש שאלה שדומה לשאלה 5.