חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
5. ידוע שבהודו הייתה הצמיחה בתוצר לנפש בשיעור של 6% ושבאותה שנה הגידול בהון לעובד הסביר 50 אחוזים מכלל אותה צמיחה. מההנחה שגמישות התוצר ביחס להון היא שליש, ושקיימת תשואה קבועה לגודל בייצור, נובע:
א. שיעור הגידול בהון לעובד היה 1%
ב. השיפור הטכנולוגי היה בשיעור של 4%
ג. שיעור הגידול בהון לעובד היה 9%
ד. השיפור הטכנולוגי היה בשיעור של 2%
ה. שיעור גידול האוכלוסייה היה 3%

איך פותרים ש' מסוג זה?

תגובות

היי נאור,

תיכנס לשיעור חינם של החשבונאות לאומית.
בנגן תבחר "חשבונאות לאומית של צמיחה". יש שם הסבר מפורש איך פותרים שאלה כזו + שאלה ממבחן אחרי זה.
אבל אין לי את הנתון לפריון, ואינני מבין את הנתון של הגמישות ביחס לתוצר. אשמח להסבר
הגמישות ביחס לתוצר מתארת את החלק היחסי של גורם הייצור בתוצר.

מה שסימנתי בהרצאה של חשבונאות לאומית כ-EL או EK.

אם הגמישות של ההון שווה לשליש, EK=1/3 ו- EL=2/3