חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

שאלה לגבי שו''מ בתחרות משוכללת

בשאלה 5 בתרגול נוסף תחרות משוכללת , נתון שבשביל האדישים פרח הוא מוצר נייטרלי.


לפי הגדרה: מוצר נייטרלי הוא מוצר שכאשר ההכנסה עולה לא משתנה הכמות המבוקשת ממנו.


לכן האדישים לא יקנו פחות פרחים אלה אותה כמות פרחים עקב העלייה בהכנסה שלהם. 


אז למה תשובה 1 נכונה ?

תגובות

בנוסף, בשאלה 6 בשיווי משקל בשוק פתוח לא נתון בנתוני השאלה שלמוצר x יש ייצוא.


תודה (: 

היי חי,

לגבי השאלה הראשונה - מחיר המוצר עלה בשיווי משקל ולכן האדישים יקנו פחות פרחים. קרי, מה שגרם להם לקנות פחות פרחים זה לא השינוי בהכנסה אלא השינוי במחיר המוצר.

לגבי השאלה השנייה על שיווי משקל בשוק פתוח - נכון, אבל זה לא משנה את התשובה אם יש ייצוא או ייבוא. לכן זה לא נתון.