חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

חשבונאות לאומית

במשק סגור פועלות שתי חברות עסקיות וממשלה. להלן דו"ח רווח והפסד של החברות העסקיות לשנת 2009:


                                    חברה א'                       חברה ב'


      מכירות                      1000                 1600


      קניות                        450                   700


      תשלומי שכר


      ודמי שכירות              500                   750


      פחת                          40                     100


      תשלומי דיבידנד         10                     50


 


      כל הרווחים חולקו ולא היה שינוי במלאים. היקף ההשקעה הגולמית בשנת 2009 ע"י שתי הפירמות הוא 450. בשנת 2009 הממשלה רכשה שירותים ומוצרים מהחברות המסחריות בהיקף של 550, שילמה שכר ודמי שכירות בסך של 600, ושילמה קצבאות לנזקקים בסכום של 150. לממשלה גירעון של 50.


 


א.      התצרוכת הפרטית היא 600.


ב.      התוצר במשק הוא 1450.


ג.        ההכנסה הפנויה הגולמית היא 950.


ד.      החיסכון הפרטי הנקי הוא 450.


ה.      המיסים נטו (מס בניקוי קצבאות) הם 1200.


 


התשובה היא ג', יוצא לי ד' וה' נכון..איך עונים?

תגובות

היי יעל :)

התוצר המקומי הגולמי במשק יוצא 2050 (ערך מוסף של פירמה א' + ערך מוסף של פירמה ב' + ערך מוסף של ממשלה = 550 + 900 + 600 = 2050)

החיסכון הציבורי הוא מינוס 50 , כאשר התצרוכת הממשלתית היא 1150 (550 + 600) 
לפיכך המיסים נטו שגובה הממשלה הם 1100 כי חייב להתקיים ש:
Sg=Tnet-G
(תציבי Sg=-50 ו-G=1050)

ההכנסה הפנויה הינה:  Yd=Y-Tnet=2050-1100=950

מקווה שהבנת.

כן, הבנתי! תודה!:)