חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

שאלה בנושא שינוי בשיעור התוצר (מאקרו א)

בשאלה 2 בשיעור על צמיחה עם שיפורים טכנולוגיים שאלו על שיעור השינוי בתוצר. אנחנו למדנו שאפשר להשתמש במשוואה המקורבת לפיה השיעור השינוי בתוצר שווה לשיעור השינוי בתוצר לעובד ועוד שיעור הגידול בעובדים ועוד שיעור הגידול באפקטיביות.
אולם בפתרון שלך הצבת את ערכי השינוי בתוך פונקציית הייצור והתוצאה יצאה שונה מאוד. לכן רציתי להבין: האם היה אפשר להשתמש בקירוב הזה בפתרון? או שיש תנאים שלא מאפשרים להשתמש בו? מתי בכלל נכון להשתמש בו אם לא בשאלה כזאת?

תגובות

היי אביב,


הקירובים הללו טובים כאשר המספרים הם יחסית קטנים. הייתי משתמש בהם רק אם אחוז השינוי נמוך מ-5% ואם שואלים על שינויים לאורך זמן (לדוגמא, כאשר צריך לשרטט את שיעור השינוי בתוצר על פני זמן כאשר בציר האופקי יש את t).