פורומים
ספיר
אוניברסיטת בן-גוריון
מודל AD_AS

היי..


כאשר מגיעה למשק קבוצת עובדים אשר מצטרפת לכוח העבודה במשק,


מה המשמעות בטווח הקצר ובטווח הארוך ? 


ניר חן
הטכניון

היי ספיר,

מדובר בגידול בהיצע העבודה. במקרה הזה היצע התוצר בט"ק (SAS) לא ישתנה כי כמות העבודה בטווח הקצר נקבעת לפי הביקוש לעובדים בלבד אבל היצע התוצר בט"א (LAS) יזוז ימינה כי שיווי המשק החדש בשוק העבודה מקיים יותר עובדים.


×