פורומים
ראשיפורום כלכלהמועד ב' 2014 שאלה 15
סתיו
האוניברסיטה העברית
מועד ב' 2014 שאלה 15

היי ניר,


נוסח השאלה הוא כדלהלן:  1.        במשק שבו שיעור הגידול השנתי בכמות הכסף הוא 8% והתוצר צומח ב-3% מידי שנה, הוכנסו לשימוש כרטיסי אשראי ועקב כך ירד בהדרגה הביקוש לכסף. לפי תורת הכמות של הכסף:


 


א.        שיעור האינפלציה השנתי יהיה 5%.


ב.         שיעור האינפלציה השנתי יהיה נמוך מ- 5%.


ג.          שיעור האינפלציה השנתי יהיה גבוה מ-5%.


ד.         שיעור האינפלציה השנתי לא ישתנה, אך תחול ירידה חד פעמית ברמת המחירים.


ה.        שיעור האינפלציה השנתי ירד בהדרגה.


 


התשובה הנכונה היא ג'. אני מבין שאם הכוונה שלהם שאחרי הירידה בביקוש לכסף הגידול בכמות הוא 8% והגידול בY הוא 3% אז אכן שיעור האינפלציה יהיה גבוה מ5%. אולם (ואולי הבעיה היא שלי בהבנת תחביר עברי), לא ניתן להבין כאילו כוונתם היא שאחרי שהכניסו, הביקוש לכסף הולך לרדת בהדרגה במהלך השנה, ואז התשובה הנכונה תהיה ב'?


ניר חן
הטכניון

היי,

כוונת המשורר בשאלה היא שמקדם הביקוש לכסף (K) קטן. 
לפי תורת הכמות של הכסף:מכיוון ש-K קטן, מתקיים ש:  

תציבי את שאר המספרים ותגיעי לתשובה. 


×