פורומים
ראשיפורום כלכלהחוברות מרתונים - העברית
ניר חן
הטכניון
חוברות מרתונים - העברית

סטודנטים היקרים של העברית,


אנא הדפיסו את חוברות המרתון והביאו אותה עמכם.


את החלק השני של חוברת המרתון של מחירים אפרסם בקרוב (אחרי שאוודא שאין שינוי בחומר הנלמד יחסית לשנה שעברה)


×