פורומים
ראשיפורום כלכלהחשבונאות לאומית - הבדל בין Tb לבין t*Y
דניאל
אוניברסיטת בר-אילן
חשבונאות לאומית - הבדל בין Tb לבין t*Y

במהלך החלק של חשבונאות לאומית היו שני אזכורים:


Sg = t*Y + T0 -TR-G


כלומר הכנסות הממשלה פחות הוצאות הממשלה כאשר t*Y המס שהממשלה גובה כיחס לתוצר (Y).


לאחר מכן היה ציון של המושג Tb- מס חברות


אינני מבינה את ההבדל בין Tb מס החברות לבין t*Y המס שהממשלה גובה. זה לא בעצם אותו מונח?


ניר חן
אוניברסיטת בן-גוריון

היי דניאל,


לא. Tb זה המס שהממשלה גובה מהפירמות מתוך הרווח שלהן (מס חברות)
tY זה שיעור המס היחסי שהממשלה גובה מהתוצר. Tb כלול ב-tY אבל במסגרת הקורס אנחנו לא נוהגים לערבב ביניהם ולכן Tb מוזכר אך ורק בנושא הראשון של חשבונאות לאומית כאשר בשאר הנושאים לא נזכיר אותו.


דניאל
אוניברסיטת בר-אילן

תודה על ההסבר


באחד מהתרגילים בנושא כשהיה צורך לחשב את Sg חישבת אותו באופן :


Sg = Tb+T0-TR-G 


תרגיל 10 בתרגול 


×