פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה דחופה פרק 3
שקד
האוניברסיטה העברית
שאלה דחופה פרק 3

היי ניר, תוכל לעזור לי עם אחת השאלות של פרק 3?

נתון משק תחרותי סגור המייצר מוצר יחיד, Y, בעזרת שני גורמי יצור: עבודה,, L והון,K עם פונקציית ייצור קוב-דוגלס כאשר חלק ההון בתוצר הוא 0.5 וחלק העבודה בתוצר הוא 0.5האוכלוסייה גדלה בשיעור קבוע של 3% לשנה. המשק נמצא במצב עמיד ע"פ מודל סולו (הרמה הטכנולוגית קבועה). בעקבות המצאת אמצעי מניעה חדשים, ירד שיעור הגידול של האוכלוסייה ל 1%.
1. התוצר עלה בשיעור של 3% לפני השינוי, ומייד לאחר השינוי הוא יעלה בשיעור של 1%.
2. התוצר לעובד עלה בשיעור של 0% לפני השינוי, והוא ירד בשיעור של 1% מייד לאחר השינוי.
3. התוצר לעובד עלה בשיעור של 0% לפני השינוי, והוא יקטן בשיעור של 2% מייד לאחר השינוי.
4. התוצר לעובד עלה בשיעור של 0% לפני השינוי, והוא יעלה בשיעור של 1% מייד לאחר השינוי.
5. התוצר גדל בשיעור של 3% לפני השינוי, והוא יגדל בשיעור של 2% בטווח הארוך.

ניר חן
הטכניון
בטווח הארוך התוצר גדל בקצב גידול האוכלוסין. לכן לפני השינוי, כאשר קצב גידול האוכלוסין היה 3%, התוצר צמח בקצב של 3% לשנה. אני מאמין שהתשובה הנכונה היא ד, אבל אני מתקשה לפסול את א. שאלה באמת קשה, צריך לחשוב עליה עוד קצת.

×