פורומים
ראשיפורום כלכלהפרק 1 תרגול שאלה 10
ג\'ויה
האוניברסיטה העברית
פרק 1 תרגול שאלה 10

למה שאלה 10 אתה מצייר את מגבלת דונם ככה ולא ההפך?


 כאיולו למה השיפוע של דונם קרקע היא 2 ולא חצי? ולמה השיפוע של מים היא 3 ולא שליש? כפי שאני ציירתי זה יוצא תשבוה ב'.. למה זה לא נכון? 


ניר חן
הטכניון

שיפוע של עקומה ליניארית תמיד שווה למקסימום Y חלקי מקסימום X


ג\'ויה
האוניברסיטה העברית

כן אני יודעת. המקסימום של Y (בצל) הוא 2 והמקסימום של עגבניות הוא 4: 2/4 זה חצי. לכן השיפוע של קרקע הוא חצי ולא 2. אותו דבר עם מים.


×