פורומים
ראשיפורום כלכלהשיפור טכנולוגי
שרון
אוניברסיטת בן-גוריון
שיפור טכנולוגי

אם יש לי שיפור טכנולוגי המגדיל את התפוקה של כל עובד ב10 יחידות. איך זה יביא לידי ביטוי בשוק ADAS? יתנהג כמו שיפור נטרלי? 


ניר חן
הטכניון

היי שרון,

מכיוון שמדובר בשיפור טכנולוגי שמגדיל את התפוקה השולית של העובדים, השיפור הטכנולוגי הוא *לא* נייטרלי.

במקרה כזה עקומת SAS תזוז ימינה ביותר מעקומת LAS. 


×