פורומים
ראשיפורום כלכלהכלכלת מענקים
רוני
אוניברסיטת חיפה
כלכלת מענקים

רוני
אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה,


מאקרו ב'


 


בתרגול כלכלת מענקים בשאלה 6 נתון לנו שהריבית עולה על פני זמן וגורם ההיוון קבוע. אנחנו מגיעים למסקנה שהתצרוכת עולה על פי זמן. בשאלה 8 נתון לנו שהתצרוכת עולה על פני זמן בשיעור קבוע -g; אנחנו מגיעים למסקנה שהריבית קבועה על פני זמן. 


 


יוצא שריבית שעולה על פני זמן היא סימן לתצרוכת שעולה על פני זמן - לא - בשיעור קבוע?


 


בשאלה 6: למה תצרוכת ציבורית שעולה על פני זמן היא לא סימן לריבי שעולה על פני זמן? הרי זה סוג של שינוי טרנזיטורי, לא?


 


ודה רבה


ניר חן
הטכניון

היי רוני,


לגבי השאלה הראשונה - זה לא קשר דו כיווני. אם A מוביל ל-B, זה לא אומר ש-B מוביל ל-A.

אם התצרוכת הציבורית עולה על פני זמן - זה אינסוף שינויים טרנזיטורים. בכל תקופה ותקופה התצרוכת הממשלתית גדלה על פני זמן. יש המון שינויים, לא אחד. 


×