פורומים
ראשיפורום כלכלהמדיניות מוניטרית
אור
המרכז האקדמי רופין
מדיניות מוניטרית

מה ההגדרה והפעולות של מדיניות מוניטרית מרסנת ?


ניר חן
הטכניון

מדיניות מוניטרית מרסנת = מדיניות מוניטרית מצמצמת = הקטנת כמות הכסף ע"י הבנק המרכזי


×