פורומים
ראשיפורום כלכלהנתונים בשאלה
נאור
האוניברסיטה העברית
נתונים בשאלה
האם כאשר לא מצויין נתון שנראה הכרחי בשאלה, עליי להתחשב בכך שאין מידע על הנתון המסויים כאילו הוא שווה לאפס? למשל: כאשר עליי לחשב חיסכון לאומי ומצויין רק שההכנסה הלאומית היא 5 מיליון שקלים וכי הצריכה הפרטית במשק היא 4 מיליון שקלים. ניתן לראות כי בשאלה זאת לא מצויין החיסכון העסקי למשל. עליי להסיק כי הוא שווה ל-0 ולכן שהחיסכון הפרטי שווה למיליון שקלים?
ניר חן
הטכניון
זה מאוד תלוי. אני לא הייתי מניח שהחיסכון העסקי שווה לאפס, במיוחד לא בשאלות על חשבונאות לאומית.

×