פורומים
ירדן
האוניברסיטה העברית
מיסים

האם הורדת המיסים הרגרסיביים הינה זהה לפעולת העלאת המיסים הפרוגרסיביים?


ניר חן
הטכניון

היי ירדן,


על איזה נושא אנחנו מדברים? עקומת לורנץ?


ירדן
האוניברסיטה העברית

מנגנונים שבאמצעותם הממשלה יכולה להשפיע על חלוקת ההכנסות במשק


×