פורומים
ראשיפורום כלכלהפער אינפלציוני ודפלציוני
שמואל
האוניברסיטה העברית
פער אינפלציוני ודפלציוני

שלום,


האם תת הנושא "פער אינפלציוני ודפלציוני" במבוא לכלכלה ב' בתוך חומר הלימוד של האוניברסיטה העברית?


ניר חן
האוניברסיטה העברית

היי שמואל,

בהחלט כן. 


×