פורומים
ראשיפורום כלכלההרחבה מוניטרית בשיווי משקל תעסוקה מלאה.
עדי
אוניברסיטת חיפה
הרחבה מוניטרית בשיווי משקל תעסוקה מלאה.

האם גם כשהשוק (שוק פתוח לפי קיינס) נמצא בשוו"מ בתע"מ והממשלה מבקשת להגדיל את תצרוכתה ע''י מלווה מהבנק המרכזי (אשר שומר על שע"ח קבוע) לא משתנים גדלים ריאליים ורק המחיר עולה או שבגלל ששע"ח קבוע התוצר ייקטן כי הייצוא ייקטן והייבוא ייגדל כתוצאה מהחלשת שע"ח הריאלי ?


ניר חן
הטכניון

היי עדי,

הגדלים הריאליים לא ישתנו כאשר יש הרחבה מוניטרית בלבד. את מדברת על מקרה שבו יש הרחבה פיסקאלית. במקרה כזה G ידחוק החוצה את I ואת Ex-Im


×