פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה בקשר לתרגול
ליאב
אוניברסיטת חיפה
שאלה בקשר לתרגול

היי ניר בקובץ השאלות של התרגול הנוסף בנושא של המודל הקיינסיאני עם שוק הכסף נתקלתי בשאלה קטנה. בשאלה 6 נתונים הנטייה השולית לצרוך והנטייה השולית להשקיע, והשאלה הייתה מה היה קורה אילו הייתה הממשלה מגדילה את הוצאותיה בסכום מסויים. הסברת שללא אפקט הקיזוז התשובה הייתה הגידול בהוצאות הממשלה כפול המכפיל שהוא אחד חלקי אחד פחות mpe. כאשר mpe הוא הנטייה השולית לצרוך ועוד הנטייה השולית להשקיע ולא לקחת בחשבון את המס היחסי t במכנה כביטוי נוסף לנטייה השולית לצרוך בעוד שבשאלה לא היה נתון שהממשלה אינה גובה מס זה. התשובה הסופית בסך הכל היא זהה כי אלו שאלות אמריקאיות, אבל כעיקרון כן צריך לקחת את המס היחסי בחשבון בשאלה הזו? או שמה שרשמת תקין?


ניר חן
הטכניון

היי ליאב,

בעיקרון אם לא אומרים שקיים מס יחסי אתה לא צריך להניח זאת.. אבל במבחן תמיד אפשר לשאול את המרצה מהי ההנחה :)


×