פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה מאקרו פרק 2
בניה
האוניברסיטה העברית
שאלה מאקרו פרק 2

  1.     נתון שעקומת היצע העבודה יורדת משמאל לימין, אבל עקומת התפוקה השולית של עבודה תלולה פחות ממנה. ע"פ המודל הקלאסי:


   א.         כתוצאה משיפור טכנולוגי היקף האבטלה גדל.                              ב.         הצטרפות עובדים לכוח העבודה תגרום לעליה בשכר.


   ג.          שכר מינימום גבוה משכר ש"מ יכול לגרום לגידול בהיקף התעסוקה.    ד.         צמצום במלאי ההון יגרום לגידול בהיקף התעסוקה.


   ה.         גידול במלאי ההון יגרום לירידה בתוצר.


 


הבנתי למה ד' נכונה, השאלה שלי היא מדוע א' אינה נכונה, לכאורה:


שיפור טכנולוגי=>MPL גדל (וכמובן גם הביקוש, ואז שכר שו"מ) => מספר המועסקים יורד (ככה יוצא בציור, כמו בגיפן).


 


מה אני מפספס?


 


תודה!


ניר חן
הטכניון

היי בניה,

אבטלה = אנשים שמחפשים עבודה ולא מוצאים, קרי ההפרש בין היצע העבודה לכמות העבודה. לפי המודל כפי שהוא נלמד בעברית תמיד מתקיים שו"מ בשוק העבודה (ביקוש=היצע) ולכן לפי המודל אין אבטלה אף פעם.


×