פורומים
ראשיפורום כלכלהגמישות צולבת
ירדן
האוניברסיטה העברית
גמישות צולבת

האם יש נתון שניתן להסיק כאשר הגמישות הצולבת גדולה מ-0 וקטנה מ-1


או גדולה מאחד?


אני אתן דוגמא בגמישות ביחס להכנסה:


גמישות שלילית- מוצרים משלימים וגמישות חיובית מוצרים תחליפיים.


   אבל גם... גמישות גדולה מ-1 אחוז הוצאות מההכנסה גדל


                גמישות קטנה מ1 וגדולה מ-0 אחוז ההוצאות מההכנסה קטן.


אני שואל אם יש משמעות גם בגמישות צולבת לגמישות שהיא בין 0 ל-1 או גדולה מ-1 ?  מעבר לסימן חיובי או שלילי..


 


ניר חן
הטכניון

היי ירדן,

לא שידוע לי :) אף פעם לא נתקלתי בתרגיל שבו יש משמעות לגמישות צולבת שבין 0 ל-1 או גמישות צולבת שגדולה מ-1, אבל אם ראית תרגיל כזה אשמח שתעלה לפה ואני אסתכל על זה. 


×