פורומים
ראשיפורום כלכלהפרק של "גמישות היא תכונה נקודתית"- שאלה ממבחן
ירדן
האוניברסיטה העברית
פרק של "גמישות היא תכונה נקודתית"- שאלה ממבחן

נתון בשאלה שהכמות המבוקשת היא 100 והגמישות היא 1.


מדוע לא ניתן להסיק:


1. ירידה במחיר (10% בשאלה) תיקח אותנו לנקודה ימנית יותר על עקומת הביקוש ------> הגמישות תקטן- שהרי אמרנו שבחלק הימני העקומה קשיחה יותר. 


2. במידה והגמישות הייתה נשארת 1 הכמות הייתה עולה ב- 10% בדיוק


אך מאחר ואנו יודעים שהגמישות קטנה אז נסיק שהכמות עלתה בפחות מ-10%


ולכן תשובה ג' נכונה ולא ד'???


ניר חן
הטכניון

היי ירדן,
כי אתה לא יודע איך נראית עקומת הביקוש.

לדוגמא: אם עקומת הביקוש ליניארית, ההסבר שלך שהגמישות תקטן ואז הכמות תגדיל בפחות מ-10% תופס.
אבל יכול להיות שעקומת הביקוש היא מהצורה:   ואז הגמישות יחידתית לכל אורך העקומה שזה אומר שהגמישות נשארת יחידתית ואז הכמות תגדיל בדיוק ב-10%. 

מכיוון שאתה לא יודע מה המקרה התשובה היא שלא ניתן לדעת.


×