פורומים
ראשיפורום מתמטיקהמרתון הסתברות מ - פרק 6 - שאלה 9
אלון
הטכניון
מרתון הסתברות מ - פרק 6 - שאלה 9

כשלימדת ("הזכרת") את חי בריבוע:


אם יש מ"מ  X מתפלג נורמלי (גאוסי) סטנדרטי (0,1).


אז X^2 מתפלג גאמא(חצי,חצי),


וסכום של n משתנים כאלה מתפלג גאמא(n חלקי 2, חצי).


האם ה-n משתנים האלה שסוכמים, חייבים להיות ב"ת?


חן הררי
הטכניון

נכון מאוד,


במודל חי בריבוע, n המשתנים שסוכמים הם אכן ב"ת זה בזה, אחרת תנאי המודל לא מתקיימים.


המשך יום נפלא!


חן.


×