פורומים
ראשיפורום כלכלהש"מ בטווח הארוך - שאלת מוח חריף
רואי
הטכניון
ש"מ בטווח הארוך - שאלת מוח חריף

היי ניר,


השאלה שלי היא לגבי פרק 4 - ש"מ בטווח הארוך, שאלה 8, סעיף ד'.


השאלה - https://i.ibb.co/k5zmPJR/question.png


הגרף שצויר בתשובה -  https://i.ibb.co/Syq4WLg/answer.png


השאלה - אם היה שינוי בעלויות הקבועות של הפירמות (הכפלת האגרה), למה שעקומת ההיצע המצרפי תשתנה? הרי היא מורכבת מסכום ה-MC של כל הפירמות ולמדנו MC משתנה רק אם היה שינוי בעלות ה*משתנה* של הפירמה.


מה גם, שלא ציירנו עקומת MC חדשה עבור פירמה בודדת (אלא הנחנו שהיא נותרת אותה אחת). אז קצת התקשתי להבין איך MC לפירמה בודדת לא משתנה וסיגמא MC כן.


תודה רבה,


רואי


ניר חן
הטכניון

היי רואי,

התשובה לשאלתך היא פשוטה: עלויות קבועות לא משפיעות על עקומת MC כי היא משקפת עלויות משתנות בלבד.
לכן, ברגע שהעלות הקבוע עלתה, עקומת MC של פירמה בודדת לא השתנתה.

מכאן נוצר תהליך שבו פירמות עבור להפסד ולכן בטווח הארוך התחילו לצאת מהשוק.
ברגע שפירמות יוצאות מהשוק, עקומת ההיצע המצרפי (סיגמא MC) זזה שמאלה.
כלומר, טכנית, התזוזה של סיגמא MC לא נבעה ישירות בגלל שינוי בעלויות הקבועות אלא בגלל קיטון במספר הפירמות (שנבע בגלל השינוי בעלויות הקבועות).


רואי
הטכניון

הבנתי, תודה רבה


×