פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה מספר 7(פרק 8)-תרגול נוסף
סמא
אוניברסיטת חיפה
שאלה מספר 7(פרק 8)-תרגול נוסף

נאמר בווידאו כי עקב כך  כי בחלופה השנייה הממשלה מטילה מס, אז יש פחות הכנסה פנויה לציבור, מה שגורפ לכך שההשקעה במשק ותצרוכת פרטית תרדנה. עם זאת, בחלופה הראשונה מופיע כי הממשלה מכרה אג"ח לציבור, כלומר קיים עירוי חיצוני שלילי, היא משכה כסף מהציבור. זה לא מוביל אותנו לתוצאה זהה בסופו של דבר?!


ניר חן
הטכניון

היי סמא,

בשיעור על בנקים הסברתי שכאשר הממשלה (לא הבנק המרכזי) מוכרת אגרות חוב לציבור, זה לא עירוי חיצוני חיובי (אין שינוי בבסיס הכסף)


×