פורומים
עדי
אוניברסיטת תל אביב
PCC וICC

1. כשפונקציית  התועלת נחמדה ונדרש לחשב PCCx , בשלב ה-4 כתוב לבודד את X או את Y- במה זה תלוי?


2. בשאלה מספר 3 בעקומות ICC PCC בפונקציה של סעיף א'- הצבת Y במגבלת התקציב... אבל זה לא חלק מהשלבים בציינו בשיעור שעושים אז לא הבנתי מה זה נותן? איך אני יודעת מתי כן ומתי לא?


3. בדוגמא 3 בשיעור אמרנו על ICC שכאשר PX=PY התחום לא רלוונטי בליניארית... כי העקומה היא כל הרביע ה1. לא הבנתי ממש למה היא לא רלוונטית אז ואיך זה כל הרביע ה1.


4. בשאלה 1 לתרגול בסעיף ד כשמחפשים ICC לפונקציית MIN התיחסת רק לתחום ה1 ולא לשאר. למה?


5. בשאלה 10 הICC של יובל לא התחיל מהראשית אלא קפץ ולא הבנתי למה


 


תודה!


ניר חן
הטכניון

היי עדי,


1) זה לא משנה. תבודדי מה שבא לך. אני אוהב לבודד את Y (אם הוא קיים בפונקצייה) כדי לראות איך מציירים אותה.

2) בודדתי את Y והצבתי בקו התקציב כדי לקבל את עקומת הביקוש המרשליאני ל-X. לא בשביל לקבל את ICC.

3) מדובר רק על ליניארית שבה MRS קבוע ושווה ל-1. במקרה הזה הפרט אדיש בין כל הנקודות על קו התקציב. לאורך עקומת ICC, אנחנו מדברים על אינסוף קווי תקציב אפשריים ולכן זה כל הרביע הראשון.

4) לא הבנתי את השאלה. בפונקציית תועלת מינימום פשוטה אין תחומים. נראה לי שהתבלבלת עם פונקצייה אחרת.

5) תסתכלי איך ציירתי את עקומת ICC (הקו האדום). כן התחלתי אותה מראשית הצירים. 


×