פורומים
ראשיפורום כלכלהשינוי יחידות מידה - אקונוטריקה
אסף
האוניברסיטה העברית
שינוי יחידות מידה - אקונוטריקה

היי ניר,


רק שאלה קטנה כדי לדעת אם הבנתי את עניין יחידות המידה.


אם אלו הנתונים שיש לי (מצ"ב), אז בעצם המשתנה המסביר מחולק ב-1,000 ומכאן שהאומד אמור להיות מוכפל ב-1,000 וזה אומר שסטיית התקן תגדל פי 1,000?


תודה,


אסף.


 


ניר חן
הטכניון

היי אסף,

אם המשתנה המוסבר מחולק ב-1000, כל האומדים מחולקים ב-1000 ולכן סטיית התקן של כל אחד מהם מחולקת ב-1000. 


אם המשתנה המסביר היה מחולק ב-1000, האומד של אותו משתנה היה מוכפל ב-1000 וכנ"ל סטיית התקן שלו. 


×