פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה על הסרטון של ISLM, מאקרו א'.
אור
אוניברסיטת חיפה
שאלה על הסרטון של ISLM, מאקרו א'.

היי.


מדוע בשאלת מבחן הראשונה (סיכום מדיניות פיסקלית) שתי עקומות IS לא יוצאות מאותה הנקודה, ובשאלת מבחן השנייה (סיכום מדיניות המוניטרית) הן יוצאות מאותה נקודה על ציר הR ??


 


אור
אוניברסיטת חיפה

עוד שאלה שאני לא ממש מבין:


שני משקים זהים בכל, מלבד העובדה שבמשק B ההשקעה תלויה באופן חיובי בפער התוצר (בנוסף
לתלות השלילית בריבית), ואילו משק A פועל בהתאם למשוואות הרגילות. הנח כי במצב המוצא
שני המשקים עם תוצר הזהה לתוצר הפוטנציאלי.
הצג בתרשים הבא את עקומות IS ו- LM עבור שני המשקים.
שעתיים אני יושב על הפתרון, וכל פעם מגיע לתשובה שהעקומות של 2 המשקים יוצאים מאותה נקודה בציר R. אבל התשובה שלי המתרגל היא שהם לא יוצאים מאותה R. 

 


ניר חן
הטכניון

היי אור,

לגבי השאלה הראשונה: G שונה בשתי המדינות ולכן נקודות החיתוך בשני הצירים יהיו שונות.

לגבי השאלה השנייה: בעצם יש תוספת של mpi. נטייה שולית להשקיע. כאשר מתווספת נטייה שולית להשקיע המכפיל גדל ולכן IS נהיית יותר אופקית. 
נקודת החיתוך עם ציר ה-R לא אמורה להשתנות, נקודת החיתוך עם ציר ה-Y אמורה לזוז ימינה.


×