פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה בנושא שיווי משקל בשוק פתוח
אקי (יעקב)
הטכניון
שאלה בנושא שיווי משקל בשוק פתוח

בשאלה 9 שהופיעה בתרגול של הנושא (מצורפת),


איך אנחנו יודעים שהפירמות ייצרו בכלל במחיר העולמי? 


כלומר לא ייתכן מצב שבו הכמות המיוצרת תהיה 0 גם לפני השינוי וגם אחרי השינוי ולכן זה משנה את התשובה לשאלה?


 


ניר חן
הטכניון

היי אקי,


מכיוון שנתון שהכמות המוצעת גדלה כאשר המחיר עולה, אתה יודע שזה מה שמתקיים בתחום הרלוונטי. כלומר לא ייתכן מהניסוח שאתה נמצא במחיר שנמוך יותר מנקודת החיתוך בין עקומת ההיצע לציר ה-P. 


×