פורומים
ראשיפורום כלכלהפרק 1 שאלה 5
ראני
הטכניון
פרק 1 שאלה 5

יש משהו שלא ברור לי:


בשאלה הזאת ציינת שהכמות המבוקשת תקטן באותו שיעור שהמחיר עלה ומכאן הסקת שהTR לא ישתנה.
למה זה לא ישתנה?
אם נציב מספרים לדוגמא:
P = 10, X=10


X*P=10*10= 100 לפני השינוי


X*P = 11*9 = 99 לאחר השינוי.


מה אני מפספס כאן?


ניר חן
הטכניון

היי ראני,

מה שפספסת זה שגמישות היא תכונה נקודתית. היא נכונה רק לשינויים קטנים (ששואפים לאפס). ברגע שאתה מעלה משהו באחוז "שלם", זה כבר לא תופס.
ספציפית אם הגמישות קבועה ושווה ל-1, זה אומר שפונקציית הביקוש היא מהצורה:


לכן אם P עולה ב-1% (מוכפל פי 1.01) , Q קטן בקירוב באחוז (מחולק ב-1.01).
אם השינוי לא יהיה 1%, אלא אפסילון אחוז, Q יקטן בדיוק באפסילון אחוז ולא רק בקירוב. 

מקווה שהבנת. 


×