פורומים
ראשיפורום כלכלהמחירים-גמישויות
אלייט
האוניברסיטה העברית
מחירים-גמישויות

בשאלה מספר 13 בשיעור על גמישיות במחירים א:
לא הבנתי מהשאלה למה העובדה שפונקציה ג' לא הומוגנית מדרגה 0 ושסכום הגמישיות אצלה לא שווה ל-0, פוסל את התשובה הזו?
האם בהכרח רק פונקציות הומגוניות מדרגה 0 מתקיים אצלם שסכום הגמישויות שווה ל-0 ובשאר הפונקציות זה לא מתקיים?


תודה.


ניר חן
הטכניון

היי אלייט,

דבר ראשון, פונקציית הביקוש חייבת להיות הומוגנית מדרגה 0 - זה לא קשור לגמישויות (כי שינוי במחירים ובהכנסה באותו שיעור לא משנה את מצבו את הפרט). לכן זה פוסל את הפונקצייה.


וללא קשר, הסברתי בשיעור שסכום הגמישויות שווה לאפס רק כי הפונקצייה הומוגנית מדרגה 0. אם הפונקצייה הומוגנית מדרגה אחרת, סכום הגמישויות לא שווה לאפס.


×