פורומים
ראשיפורום כלכלהסחר בינלאומי
צליל
אוניברסיטת בר-אילן
סחר בינלאומי

ראינו שאם מחיר X לדוגמה עולה, מי שמרוויח מכך הוא בהכרח מי שמייצא את X ומי שמפסיד מכך הוא מי שמייבא את X .


נגיד שהעלות השולית של משק A לייצור מוצר X היא 1 והעלות השולית של משק B לייצור מוצר X היא 4 (כך שמשק A מייצא את X וB מייבא את X ), מה קורה אם מחיר X עלה מעבר לטווח העלויות השוליות של המשקים הסוחרים? ז"א ,לדוגמה המחיר עלה ל5?


ניר חן
אוניברסיטת בן-גוריון

היי צליל,


כפי שאני מסביר בשיעור על סחר בינלאומי, במקרה הזה הסחר ייפסק לגמרי כי למשק B לא ישתלם לייבא.
לכן המחיר העולמי חייב להיות בין העלות האלטרנטיבית השולית של המשק המייצא לבין העלות האלטרנטיבית השולית של המשק המייבא.


×