פורומים
ראשיפורום כלכלהסחר בינלאומי
צליל
אוניברסיטת בר-אילן
סחר בינלאומי

ראינו שאם מחיר X לדוגמה עולה, מי שמרוויח מכך הוא בהכרח מי שמייצא את X ומי שמפסיד מכך הוא מי שמייבא את X .


נגיד שהעלות השולית של משק A לייצור מוצר X היא 1 והעלות השולית של משק B לייצור מוצר X היא 4 (כך שמשק A מייצא את X וB מייבא את X ), מה קורה אם מחיר X עלה מעבר לטווח העלויות השוליות של המשקים הסוחרים? ז"א ,לדוגמה המחיר עלה ל5?


ניר חן
הטכניון

היי צליל,


כפי שאני מסביר בשיעור על סחר בינלאומי, במקרה הזה הסחר ייפסק לגמרי כי למשק B לא ישתלם לייבא.
לכן המחיר העולמי חייב להיות בין העלות האלטרנטיבית השולית של המשק המייצא לבין העלות האלטרנטיבית השולית של המשק המייבא.


×