פורומים
ראשיפורום כלכלההרחבה פיסקאלית במודל IS-LM
אסף
האוניברסיטה העברית
הרחבה פיסקאלית במודל IS-LM

היי ניר,


כאשר יש הרחבה פיסקאלית שממומנת ע"י גידול במיסים.


מה קורה לתצרוכת הפרטית? היא קטנה או גדלה? כיצד מסתכלים על "סדר הפעולות"?


 


תודה,


אסף


ניר חן
הטכניון

היי אסף,


אנחנו מדברים על משק סגור או פתוח? 


אסף
האוניברסיטה העברית

סגור.


ניר חן
הטכניון

היי אסף,


תחת הנחות המודל (ההשקעה תלויה בתפוקה השולית של ההון הצפויה ובריבית) היא בהכרח קטנה. אפשר לראות זאת דרך דו"ח היווי הון.

כאשר הממשלה מגדילה את G ואת T יחדיו ובאותו סכום, הביקוש לתוצר גדל (IS זזה ימינה) ואז שיווי משקל מתקבל בתוצר גדול יותר ובריבית גבוהה יותר.

מכיוון שהריבית עלתה - ההשקעה במשק קטנה (צד שמאל של דו"ח היווי הון).
מכאן, שגם צד ימין של דו"ח היווי הון חייב לקטון.

אם אין מס יחסי החיסכון הציבורי (Sg) לא ישתנה ואם יש מס יחסי הוא יגדל אבל בכל מקרה הוא לא יכול לקטון.
מכאן שחייב להתקיים שהחיסכון הפרטי (Sp) קטן שזה אומר שההכנסה הפנויה בהכרח קטנה ולכן התצרוכת הפרטית קטנה.


×